Συντήρηση και προστασία μετάλλου


Η καλή προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας σε συνδυασμό με το σωστό χρωματισμό είναι το κλειδί της μακράς διάρκειας καλής συμπεριφοράς των μεταλλικών επιφανειών.

Η φθορά που δημιουργείται λόγω διάβρωσης στο αρχικό υπολογισμένο πάχος των στοιχείων της κατασκευής, συνεπάγεται τη μείωση της αντοχής της.

Για την αντιμετώπιση της οξείδωσης χρειάζεται προετοιμασία της επιφάνειας και στη συνέχεια, η προστασία της επιφάνειας με χρωματισμό.
Το χρώμα είναι αδιαπέραστο εμπόδιο που αποτρέπει την επαφή της μεταλλικής επιφάνειας με την υγρασία, οξυγόνο ή και χημικούς παράγοντες που δημιουργούν oξείδωση.

Για τη επίστρωση του κατάλληλου χρώματος και τη σωστή πρόσφυση τούτου στη μεταλλική επιφάνεια, απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η καταλληλότητα αυτή της επιφάνειας επιτυγχάνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο με την αμμοβολή - ψηγματοβολή.