Συνεργασίες

Τρέχουσες συνεργασίες

- Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
- Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
- Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ (Ρίου – Αντιρρίου)
- FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
- ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
- ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
- KNAUF Α.Ε.Β.Ε.
- ΚΑΛΑΣ Α.Ε.
- RESILUX Α.Ε.Β.Ε..
- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
- FRIESLANDCAMPINA HELLAS

Παλαιότερες συνεργασίες

- PIRELLI HELLAS Α.Ε.
- ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ Α.Ε.
- ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- ROBINSON-ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ Α.Ε.
- ΚΑΓΙΑΦΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
- GEORGIA - PACIFIC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.