Κοπή και διάτρηση λαμαρίνας

Δημιουργία προφίλ λαμαρίνας

Το βασικό βήμα για την επεξεργασία της λαμαρίνας είναι η δημιουργία προφίλ λαμαρίνας.
Η κατασκευή ενός προφίλ έχει πολλά οφέλη, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα δημιουργίας ενός χείλους σε μια ανοξείδωτη κασαδούρα, ώστε να τοποθετηθεί μέσα τζάμι κλπ, ή ακόμα και σε περιπτώσεις κατασκευής μαγειρικών σκευών μαζικής εστιάσης όπως για παράδειγμα ταψιά κ.α..

Βήματα επεξεργασίας λαμαρίνας

- Σχεδιασμός (Ψηφιακά)
- Κοπή
- Διάτρηση (σε οποιαδήποτε μορφή)
- Συγκολλήσεις (όπου χρειάζεται)
- Τελικό φινίρισμα
- Συναρμολόγηση