Ρομποτική και εφαρμογές σε μηχανολογικές και μεταλλικές κατασκευές

Με την ολοένα μεγαλύτερη εξέλιξη της τεχνολογίας, παρατηρείται η εφαρμογή νέων μεθόδων υψηλής τεχνογνωσίας κι αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.

Πολλοί πλέον, κάνουν χρήση ευέλικτων ρομπότ εύκολων στη χρήση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αυτοματισμών.
Αφορμή για την ανάπτυξη της ιδέας τέτοιων ρομπότ, εκτός της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας φαίνεται να είναι κι η γενικότερη τάση της παγκόσμιας αγοράς ρομποτικής για υιοθέτηση μεγαλύτερου βαθμού αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία με μονάδες μικρές, ευέλικτες κι εύχρηστες.

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες εφαρμογές της ρομποτικής τεχνολογίας:

- Μεταφορά – τοποθέτηση εξαρτημάτων – κατασκευών.
- Διαχείριση κατασκευών – προϊόντων.
- Συναρμολόγηση.
- Παλετοποίηση.
- Στεγανοποίηση.
- Ποιοτικός Έλεγχος.
- Ταξινόμηση.
- Τεχνητή όραση.
- Συγκόλληση.
- Ακρίβεια εργασιών.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε, πως σε αντίθεση με τη γενική πεποίθηση, η εφαρμογή ρομποτικών μεθόδων έχει αποδειχθεί επωφελής για την αύξηση της απασχόλησης για τους παρακάτω λόγους:

- Τα ρομπότ εκτελούν εργασίες που θα ήταν ασύμφορες οικονομικά αυξάνοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα εταιριών, στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που διανύουμε.
- Χρησιμοποιούνται συνήθως, σε εφαρμογές επικίνδυνες ή ανθυγιεινές για τον άνθρωπο.
- Εκτελούν εργασίες που θα ήταν αδύνατον να εκτελεστούν από άνθρωπο, λόγω καιρικών φαινομένων, δυσμενούς τοποθεσίας κλπ.

Τέλος, φαίνεται πως με τον καιρό η υιοθέτηση ρομποτικών συστημάτων θα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων.