Προετοιμασία επιφανειών για επεξεργασία/βαφή

Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΑΦΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΚΑΙ TΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. * SIS (Swedish Institute of Standards). SSPC, (Society for Protective Coating), NACE (National Association of Corrosion Engineers), STM (American Society for Testing and Materials),

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η σωστή επιλογή συστήματος βαφής γίνεται σύμφωνα με το περιβάλλον εφαρμογής και το χρόνο αντοχής αυτού και ελέγχεται από το,  *ISO 12944-6, με τις κατατάξεις  C1-C5 C5I=C5M.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ είναι το πιο σημαντικό βήμα ενός συστήματος επίστρωσης, διότι επηρεάζει την απόδοσή της περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή. Δεδομένου ότι έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα επίστρωσης, εάν η προετοιμασία της επιφάνειας δεν αρκεί, η απόδοση της επίστρωσης, συνήθως αποτυγχάνει. Εάν η προετοιμασία της επιφάνειας είναι καλή, τότε η επικάλυψη θα αποδώσει σωστά. Η προετοιμασία επιφάνειας αυξάνει την απόδοση και πρόσφυση του συστήματος βαφής μέσω των δύο ακόλουθων σημαντικών τρόπων:

1ος  Με ένα μηχανικό τρόπο, παρέχοντας αγκύρια, (άγκυρα) για την επικάλυψη.

2ος  Με ένα χημικό τρόπο, επιτρέποντας στενή επαφή των μορίων υλικού επικάλυψης με το χάλυβα (ή άλλο υλικό) επιφάνεια.

ΓΙΑΤΙ ΕIΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΚΥΡΑ;

Όταν μια επιφάνεια είναι πολύ λεία, τα επιχρίσματα δεν προσκολλούνται έντονα. Μια ξύστρα ή ακόμη και ένα νύχι για παράδειγμα, αφαιρούν εύκολα μία επικάλυψη πάνω σε ένα γυαλί. Αντιθέτως, είναι δύσκολη η απομάκρυνση ενός επιχρίσματος από μια τραχιά επιφάνεια σαν το γυαλόχαρτο. Η αμμοβολισμένη επιφάνεια είναι τραχιά, με μια σειρά από μικροσκοπικές κορυφές και κοιλάδες που ονομάζεται προφίλ επιφανείας. Οι επιστρώσεις αγκυροβολούν στις κοιλάδες του προφίλ και οι κορυφές είναι σαν τα δόντια. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται  το προφίλ επιφάνειας από την αμμοβολή. Το προφίλ αυτό ονομάζεται μερικές φορές «μοτίβο άγκυρας» ή «μηχανικά δόντια».  Ένας ακόμα λόγος που προτιμάται η μέθοδος του αμμοβολισμού είναι ότι μεγαλώνει το εμβαδόν της επιφάνειας και κατά συνέπεια, κρατεί περισσότερο χρώμα.

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ                                                                                                                                           
Ορατές προσμείξεις


- Μόλυνση πάνω στην επιφάνεια που μπορεί να αποτελείται από πολλά διαφορετικά υλικά που περιλαμβάνουν: Λάδια, Γράσα, Οξείδια από το περιβάλλον, Εργοστασιακά οξείδια όπως η καλαμίνα (Mill Scale), Ακαθαρσίες, Σκόνη, Κάπνα, Χημικά, Άλατα Ιδρώτας, μελάνι από σήμανση, Καουτσούκ από μπότες, Υπολείμματα Συγκολλήσεων, Κολλητικών ταινιών, Προηγούμενες οργανικές επικαλύψεις , μεταλλικές επιστρώσεις και άλλα πολλά.

Όταν ρυπαντές όπως οι ανωτέρω παραμένουν στην επιφάνεια, παρεμβαίνουν με τη μηχανική και χημική προσκόλληση της επικάλυψης στο υπόστρωμα. Έτσι, η επικάλυψη θα αποτύχει. Αντιθέτως, όταν έχουν αφαιρεθεί οι μολύνσεις, η επικάλυψη θα επιτύχει μια πλήρη και συνεχή επαφή με το υπόστρωμα, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή πρόσφυση. Όταν μία επικάλυψη προσκολλάται καλά, έχουμε ένα αποτελεσματικό φραγμό. Μια σωστή επικάλυψη μπορεί να ελαχιστοποιήσει ή να αποτρέψει την υγρασία (ή την ηλεκτρόλυση στη διαδικασία της διάβρωσης) από το υπόστρωμα.                  
                                                                                                                                                         
Μη Ορατές Προσμείξεις

- Άλλες μορφές μόλυνσης που δεν είναι πάντα ορατές με γυμνό μάτι, είναι οι χημικές προσμείξεις. Οι πιο επικίνδυνες μορφές των χημικών ρυπαντών είναι διαλυτά άλατα: Α. Χλωριούχα και Β. Θειικά άλατα.  Όταν πρόκειται δε για επιφάνεια ακροβολισμένη με ξηρή αμμοβολή προς βαφή ή βάσεις των κρατήρων, μπορεί να περιέχουν μη ορατούς ρύπους, όπως: Α. Χλωριούχα και Β. Θειικά άλατα.   

Η στεγνή ψηγματοβολή* δεν απομακρύνει αποτελεσματικά αυτά τα άλατα. Ο κανονισμός λέει να ελεγχθεί για την παρουσία των διαλυτών αλάτων είτε οπτικώς (σπηλαίωση με ισχυρή μαύρη οξείδωση), είτε με ειδικά σχεδιασμένα τεστ του τομέα πριν από τη βαφή. Εάν είναι παρούσες σε επιβλαβείς ποσότητες, πρέπει να πλυθούν με πρόσθετα μέτρα καθαρισμού και να αφαιρεθούν.  Ένας απλός τρόπος αφαίρεσης χλωριδίων είναι το φρέσκο νερό υπό πίεση, όπως από πλυστικό μηχάνημα 200-500 bar. 

Εάν βάψουμε επάνω σε αυτές τις προσμείξεις, θα τραβήξουν υγρασία μέσω της επικάλυψης (όσμωση) και θα προκαλέσουν φουσκάλες, αποκόλληση ή και επιταχυνόμενη διάβρωση του υποκείμενου μετάλλου.

***Είναι επίσης σημαντικό, από άποψη μόλυνσης και όχι μόνο, ο αμμοβολισμός να γίνει μόνο με αδρανή, πρωτογενή, μη ανακυκλωμένα υλικά, πιστοποιημένα ως προς το αποτέλεσμα.

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Βάση SIS και ISO)

Σε κάθε προδιαγραφή εργασίας, ο βαθμός καθαρισμού που απαιτείται για ένα δεδομένο υπόστρωμα πριν από τη βαφή εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων.

1ον  Το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος επίστρωσης. Αυτός είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας και συνήθως, είναι το πρώτο μέλημα για τον καθορισμό του βαθμού προετοιμασίας της επιφάνειας. Γενικότερα, όσο πιο σοβαρό είναι το περιβάλλον που απαιτείται, τόσο καλύτερη είναι η προετοιμασία της επιφάνειας. Σοβαρές περιβάλλοντες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Αυτό ελέγχεται από την ISO

2ον Εμβάπτιση σε υγρά,  έκθεση σε επιθετικά χημικά ή περιβάλλοντα, υψηλές θερμοκρασίες ή και συνδυασμοί από αυτές τις συνθήκες.

3ον  Το ειδικό είδος της επικάλυψης που χρησιμοποιείται. Ορισμένες επιστρώσεις απαιτούν ένα υψηλότερο βαθμό καθαρισμού από πολλούς άλλους τύπους. 

4ον  Το κόστος είναι ένας άλλος παράγοντας κατά την επιλογή του βαθμού προετοιμασίας της επιφάνειας. Blast καθαρισμού στην κλάση 3 (White Metal) είναι περίπου 4-5 φορές πιο ακριβά από ό, τι στην κλάση 1 (Light Blast καθαρισμού). Σε ορισμένα σοβαρά περιβάλλοντα και με ορισμένους τύπους επίστρωσης, είναι απαραίτητη  η αυστηρή καθαριότητα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, το κόστος και το κόστος - όφελος με τη μορφή της μεγαλύτερης διάρκεια ζωής επίστρωσης συντελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή του βαθμού προετοιμασίας της επιφάνειας.


5ον Οι κανονισμοί έχουν αντίκτυπο στο βαθμό και τον τρόπο προετοιμασίας της επιφάνειας, ενδέχεται, σε κατοικημένες περιοχές ή αστικά περιβάλλοντα με συμφόρηση, η ανοιχτή αμμοβολή να απαγορεύεται. Επιπλέον, όπου απομακρύνονται χρώματα με βάση το μόλυβδο ή άλλα χρωμικά που είναι επικίνδυνα απόβλητα, οι κανονισμοί μπορεί να απαιτούν τη συγκράτησή τους και τη χρήση ειδικών μεθόδων προετοιμασίας της επιφάνειας.

Η διαδικασία προετοιμασίας και ο βαθμός καθορισμού της επιφάνειας

Προκαθορίζεται από το *ISO 12944-6 σε κατηγορίες  C1-C5 C5I=C5M Υπαγορεύονται  από  του παγκόσμιους οργανισμούς και κανονισμούς, και επιβάλλονται από τις εταιρείες χρωμάτων, Ελέγχονται από τους μηχανικούς των έργων και Υλοποιούνται από τους εργολάβους.

1ον Αφαιρείτε την βρωμιά και άλλα χαλαρά υλικά από την επιφάνεια με μια σκούπα, βούρτσες, πεπιεσμένο αέρα κλπ.

2ον  Το επόμενο βήμα είναι η αφαίρεση ορατών μολύνσεων με αλκαλικά σαπούνια και πιεστικό νερού, κατά προτίμηση 200-250 βαρ.

3ον  Διεξάγεται η μηχανική εργασία καθαρισμού με αμμοβολή ή με εργαλεία χειρός.

Εάν αυτά τα βήματα αντιστραφούν, ιδιαίτερα με την αμμοβολή, η δύναμη του αποξεστικού της αμμοβολής θα οδηγήσει τη μόλυνση μέσα στο προφίλ (ή στην τραχιά επιφάνεια) και θα επηρεάσει την προσκόλληση επικάλυψης.  Επιπλέον, σημαντική είναι η σωστή επίτευξη προφίλ επιφανείας που απαιτείται από τις προδιαγραφές, διότι: 
         
Α). Όταν το προφίλ είναι πολύ τραχύ, η επένδυση δε μπορεί να καλύψει τις κορυφές του προφίλ. 
                                                                                                    
Β). Όταν το προφίλ δεν είναι αρκετά τραχύ, η επικάλυψη δε μπορεί να προσκολλήσει καλά στην επιφάνεια και το αποτέλεσμα θα είναι η απώλεια της πρόσφυσης.

Συμπέρασμα

Προστατευτικές επικαλύψεις έχουν χρησιμοποιηθεί επί αιώνες και οι περισσότερες προεργασίες επιφανειών γίνονταν καθαρισμένες στο χέρι με μηχανικά εργαλεία, βούρτσες κλπ. Αυτό δεν είναι αρκετό για την προστασία των υποστρωμάτων που υποβάλλονται σε κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Άλλωστε, το έκαστο έργο απαιτεί τη σωστή προστασία. 
Οι διαδικασίες προεργασίας έχουν ως σκοπό, το σύστημα επικάλυψης να εκτελεστεί καλά ως φραγμός για την πρόληψη και μείωση της διάβρωσης. Μια σωστή βάση είναι το καλό θεμέλιο και θα παρατείνει τη ζωή του έργου.

Τέλος, γιατί αμμοβολή σαν πρώτη επιλογή? Η προετοιμασία της επιφάνειας για ένα σύστημα επικάλυψης, είναι ό, τι ένα θεμέλιο είναι για ένα κτίριο. Αν ένα κτίριο έχει ανεπαρκή θεμέλια, μπορεί να αποτύχει, όπως ο περίφημος Πύργος της Πίζας, ή μπορεί να καταρρεύσει εντελώς. Εάν ένα σύστημα επικάλυψης έχει ένα κακό ανεπαρκές θεμέλιο, η προετοιμασία της επιφάνειας θα αποτύχει νωρίτερα από το αναμενόμενο, όπως για παράδειγμα, μετά από πέντε χρόνια αντί για 10, ή μπορεί να αποτύχει καταστροφικά εντός του πρώτου έτους της εφαρμογής. Και στις δύο περιπτώσεις, μεγάλες οικονομικές απώλειες μπορεί να συμβούν σε έναν ιδιοκτήτη ή σε μια εγκατάσταση.

PYTHEAS GROUP®
Εξειδικευμένα Μηχανήματα και υλικά αμμοβολών, 
Προεργασία και  Αποκαταστάσεις Επιφανειών, Προστατευτικές Επιστρώσεις.


Tel. +30 269 307 2102 
Fax: +30 211 800 1202
http://www.pytheasgroup.com  
20 χλμ.  Π.Ε.Ο  Πατρών – Πύργου  ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ, 25002