ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


-    Τόρνος «TOS» Τσεχοσλοβακίας
Πραγματικό μήκος κατεργασίας: 4.000 mm
Πραγματική διάμετρος κατεργασίας: 700 mm

-    Τόρνος «IMT» Πολωνίας
Πραγματικό μήκος κατεργασίας: 2.000 mm
Πραγματική διάμετρος κατεργασίας: 580 mm

-    Τόρνος «ARGUS» Ιταλίας
Πραγματικό μήκος κατεργασίας: 1.500 mm
Πραγματική διάμετρος κατεργασίας: 350 mm

-    Φρέζα Universal FU 321 M του οίκου «Arsenal» Βουλγαρίας
Οριζόντια διαδρομή κατεργασίας: 950 mm
Ράντιαλ Ακτινωτό «HCP» Πολωνίας
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος: 52 mm

-    Δράπανο κολονάτο «AMUP» Ιταλίας
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος: 22 mm

-    Πλάνη δυνατότητας πλανίσματος έως 600 mm κατά μήκος και 500 mm κατά πλάτος
-    Περιστρεφόμενη μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης «MANSFELD» Γερμανίας, ηλεκτροδίου 450 Α.
-    Μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης σύρματος MIC - MAC «DALEX» Γερμανίας, αερόψυκτη 250 Α.
-    Ηλεκτρονικά μικρόμετρα Ελβετικά του οίκου TESA καθώς και συμβατικά μετρητικά όργανα


Φρέζα Universal FU321M του οίκου «Arsenal»


Τόρνος «TOS» Τσεχοσλοβακίας
Πλάνη-δυνατότητας-πλανίσματος
έως 600mm κατά μήκος


Ράντιαλ-Ακτινωτό-«HCP»-Πολωνίας